Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
198

II K 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II K 401/18 I.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Kamińska Protokolant: sekr. sąd. Milena Borowska po rozpoznaniu w dniach: 11.02.2019 r., 18.03.2019r. sprawy A. D. , ur. (...) w N. , syna S. i B. z domu W. , oskarżonego o to, że: w okresie od stycznia 2017r. do 16 października 2018r. w miejscowości N. przy ul. (...) gm. N. woj. (...)- (...) uchylał się od wykonania
Czytaj więcej»

II W 12/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 12/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Elżbieta Lewandowska Protokolant sekr. sąd. Milena Romańska w obecności st. asp. Radosława Stempkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy po rozpoznaniu dnia 01 kwietnia 2016 roku w Nidzicy sprawy przeciwko A. K. synowi A. i H. z d. K. , ur. (...) w miejscowości J. , obwinionemu o to, że w dniu 16 grudnia 2015 roku oko
Czytaj więcej»

II K 304/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2019-09-17

Data publikacji: 2019-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 304/18 I. W Y R O K II. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ b.a. Dnia 06 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy w Wydziale II Karnym w składzie: ii.i.i. Przewodniczący: sędzia Sylwia Kamińska Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniach 15.05.2019r., 28.06.2019r., 02.09.2019r. sprawy: Ł. M. , ur. (...) w N. , syna Z. i Z. , oskarżonego o to, że: w dniu 21 września 2018 roku o godz. 14:35 na drodze publicznej w miejscowości N. na ul. (...) gm. N. kierował motoro
Czytaj więcej»

II W 271/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2021-03-19

Data publikacji: 2021-06-18

trafność 100%

Istotność:

0.a.sygn. akt II W 271/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Michalski Protokolant: p.o. sekr. sąd. Aleksandra Ludwiczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 lutego 2021 r. i 18 marca 2021 r. sprawy P. M. , urodzonego w dniu (...) w W. , syna P. i M. z d. W. obwinionego o to, że : w dniu 5 września 2020 około godziny 16:05 w miejscowości N. gmina N. w obszarze zabudowanym jadąc z pr
Czytaj więcej»

II W 319/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

0.a.Sygn. akt II W 319/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia SR Arkadiusz Zmudziński Protokolant: p.o. sekr. sąd. Aleksandra Ludwiczak przy udziale oskarżyciela publicznego asp. szt. Radosława Stempkowskiego po rozpoznaniu w dniach 12.09, 23.10, 5.12.2018 r. sprawy M. J. , ur. (...) w O. , syna T. i I. , obwinionego o to, że: w dniu 27 kwietnia 2017 r. około godziny 17:20 koło miejscowości P.
Czytaj więcej»

II W 87/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 87/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Elżbieta Lewandowska Protokolant sekretarka Milena Borowska w obecności oskarżyciela publicznego st. sierż. A. S. z Komendy Powiatowej Policji w N. oraz oskarżycielki posiłkowej S. K. po rozpoznaniu dnia 18 i 30 maja 2017 roku w N. sprawy przeciwko M. S. (1) z d. W. , córce Z. i Z. z d. D. , ur. (...) w N. , obwinionej o to, ż
Czytaj więcej»

II W 20/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2021-03-19

Data publikacji: 2021-06-18

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt II W 20/20 I. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a.a.Dnia 19 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Michalski Protokolant: p.o. sekr. sąd. Aleksandra Ludwiczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 września 2020 r., 26 października 2020 r., 7 grudnia 2020 r. i 18 marca 2021 r. sprawy P. R. (1) , urodzonego w dniu (...) w O. , s. A. i D. z d. Z. obwinionego o to, że: w dniu 5 listopada 2019 r. około godziny 18:33 k/
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 17/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 07 lutego 2017 r. sprawy z powództwa małoletnich M. P. (1) i M. P. (2) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. , na rze
Czytaj więcej»

I C 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Powództwem opozycyjnym nie można kwestionować powagi rzeczy osądzonej, to wyłączona jest możliwość powoływania się na rzekomą niesłuszność wydanego orzeczenia. Przepis art. 840 par 1 pkt 2 kpc nie może służyć usuwaniu uchybień strony która we właściwym czasie nie zgłosiła stosownych wniosków, zarzutów, tak jak korygowaniu błędów sądu (...)
Sygn. akt: I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa L. S. przeciwko Gminie N. w imieniu której działa Przedsiębiorstwo (...) w N. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo, II nie obciąża powoda kosztami postę
Czytaj więcej»

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie winno rekompensować w całości poniesioną przez poszkodowanego szkodę, przy czym w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę zobowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu (...)
Sygn. akt: I C 28/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. O. A. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. O. A. kwotę 10 320,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»