Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
200

I C 497/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 497/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa P. (...) . w B. przeciwko E. H. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda P. (...) . w B. na rzecz pozwanej E. H. kwotę 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złot
Czytaj więcej»

I C 503/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 503/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 03 lipca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) Bank S.A siedzibą we W. przeciwko E. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej E. F. kwoty 33.835,95 zł ( trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych, 95/100) z odsetkami umow
Czytaj więcej»

I C 447/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-11

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 447/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. (...) z siedzibą w O. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcy
Czytaj więcej»

I C 519/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 519/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. (...) w K. przeciwko E. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. H. na rzecz powoda H. (...) w K. kwotę 1.106,29 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześć złotych, dw
Czytaj więcej»

I C 495/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "podkreślić należy, że ustalenie kwoty zadośćuczynienia wymaga zbadania okoliczności konkretnego wypadku. Ustawodawca nie wskazując kryteriów kwoty odpowiedniej dał wyraz pozostawienia tej kwestii w ramach władzy sędziowskiej. Ta wymusza natomiast na Sądzie indywidualne zbadanie sprawy, wymagające uwzględnienia indywidualnych właściwości (...)
Sygn. akt: I C 495/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w Nidzicy sprawy z powództwa F. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda F. B. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dni
Czytaj więcej»

I C 573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 573/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej " (...) " w N. przeciwko W. S. , A. S. , M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanych W. S. , A. S. , M. S. na rzecz powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...)
Czytaj więcej»

I C 575/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 575/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: St.sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko A. Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. Ż. na rzecz powoda (...) w G. , kwotę 3.297,12 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwanaś
Czytaj więcej»

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2018-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 780/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Monika Sarbiewska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. w Nidzicy sprawy z powództwa F. Ż. przeciwko (...) Koło (...) w Ominie, o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Koło (...) w Ominie, na rzecz powoda F. Ż. kwotę 3.613,98 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzynaście
Czytaj więcej»

I C 782/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 782/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sek. sąd. Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. G. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I . zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki H. G. kwotę 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy z
Czytaj więcej»

I Co 108/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-05-07

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt ICo 108/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: SSR Katarzyna Cygan na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2018 r. w sprawie ze skargi (...) SA w W. na czynność Komornika Sądowego D. D. polegającej na zobowiązaniu skarżącego do udzielenia informacji celem sporządzenia spisu inwentarza postanawia: oddalić skargę / K. C. / UZASADNIENIE (...) SA w W. wniósł skargę na czynności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy
Czytaj więcej»