Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
177

I C 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa M. B. przeciwko I. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego I. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 8.088,53 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćd
Czytaj więcej»

I C 117/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. K. , K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódek A. K. i K. S. kwoty po 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złoty
Czytaj więcej»

I C 121/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 121/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: St. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) S.A w W. przeciwko M. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. N. na rzecz powoda (...) S.A w W. , kwotę 1.435,28 zł (tysiąc czterysta trzydzieści pięć złotych, 28/100) z ust
Czytaj więcej»

I C 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 141/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa I. Ż. przeciwko P. (...) o nakazanie I powództwo oddala, II zasądza od powoda I. Ż. na rzecz pozwanego P. (...) kwotę 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 146/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 146/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. W. przeciwko D. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. M. na rzecz powoda A. W. kwotę 575,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 189/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 189/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. Sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa J. C. przeciwko M. F. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. F. (1) na rzecz powoda J. C. kwotę 1309,58 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z
Czytaj więcej»

I C 209/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 209/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sek. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki M. Ś. kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych), z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 238/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości jest świadczeniem jednorazowym, nie związanym z działalnością gospodarczą, wobec czego zastosowanie znajduje do niego 10-cio letni termin przedawnienia.
Sygn. akt: I C 238/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa W. W. przeciwko Gminie K. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy K. na rzecz powoda W. W. kwotę 8 520,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 25 wr
Czytaj więcej»

I C 275/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 275/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) S.A z siedzibą w G. przeciwko L. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. K. na rzecz powoda (...) S.A z siedzibą w G. kwotę 443,65 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote
Czytaj więcej»

I C 286/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 286/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa D. B. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda D. B. (1) kwotę 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych), z ustawow
Czytaj więcej»