Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
181

I C 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 17/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 07 lutego 2017 r. sprawy z powództwa małoletnich M. P. (1) i M. P. (2) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. , na rze
Czytaj więcej»

I C 22/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest odpowiedzialnością o charakterze abstrakcyjnym, samoistnym, lecz do jej powstania niezbędne jest przede wszystkim zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego tj. wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdów.
Sygn. akt: I C 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: Sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa D. W. (1) przeciwko (...) z siedzibą w N. o zapłatę I. powództwo oddala, II. zasądza od powoda D. W. (1) na rzecz pozwanego (...) z siedzibą w N. kwotę 3 160,76 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie winno rekompensować w całości poniesioną przez poszkodowanego szkodę, przy czym w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę zobowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu (...)
Sygn. akt: I C 28/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. O. A. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. O. A. kwotę 10 320,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 28/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Zakład (...) ,, E. K. '' (...) . w K. przeciwko M. P. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 28/17 upr. UZASADNIENIE Powód Zakład (...) ” (...) z siedzibą w K. wniósł pozew
Czytaj więcej»

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2016-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dłużnik może kwestionować istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym – Bankowym Tytułem Egzekucyjnym na drodze powództwa przeciw egzekucyjnego na tej podstawie, iż podpis widniejący na umowie kredytowej został podrobiony.
Sygn. akt: I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) Bank S.A w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I. pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 22 lut
Czytaj więcej»

I C 45/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie z dnia 21 marca 1989 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)
Sygn. akt: I C 45/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa N. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda N. G. kwotę 5593,34 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzie
Czytaj więcej»

I C 56/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie z dnia 21 marca 1989 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)
Sygn. akt: I C 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. M. (1) przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powódki H. M. (1) kwotę 10.000,00 zł(słownie dziesięć tysięcy złotych) z usta
Czytaj więcej»

I C 62/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: n/t
Sygn. akt: I C 62/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. P. , W. P. przeciwko Gminie N. , M. (...) Sp. z o.o. w N. o nakazanie i zapłatę I powództwo oddala, II nie obciąża powodów kosztami procesu, w tym na rzecz pozwanych. Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa M. B. przeciwko I. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego I. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 8.088,53 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćd
Czytaj więcej»

I Ns 44/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2019-12-18

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 44/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cygan Protokolant: sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. w N. sprawy z wniosku M. W. , Z. B. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w G. ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddala wniosek, 2 każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, 3 koszty i
Czytaj więcej»