Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
111

III Nsm 203/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Sygn. akt III Nsm 203/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący SSR Marek Maculewicz Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Szulczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Nidzicy przy udziale Prokuratora Rejonowego w Nidzicy D. P. sprawy z wniosku E. W. (1) z udziałem B. Z. i Prokuratora Rejonowego w Nidzicy o pozbawienie władzy rodzicielskiej p o s t a n a w i a : I pozbawić B. Z. władzy rodzicielskiej nad je
Czytaj więcej»

I C 344/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-26

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 344/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2017 r. w Nidzicy na rozprawie sprawy z powództwa Provident Polska S.A w W. przeciwko K. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. M. na rzecz powoda (...) S.A w W. kwotę 510,52 zł (pięćset dziesięć złotych, 52/100) z ust
Czytaj więcej»

II K 249/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt II K 249/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Nidzicy – w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant : sekr.sąd.Alicja Rutka- Fijałkowska w obecności Prokuratora Rejonowego w Nidzicy Arkadiusza Szulca po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30.11.2016r., 21.12.2016r., 16.01.2017r. sprawy : J. J. , syna H. i I. , urodzonego (...) w R. skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 wyrokiem Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 38/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 38/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Bank (...) . z siedzibą w W. przeciwko E. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. H. na rzecz powoda Bank (...) z siedzibą w W. kwotę 7.140,12 zł (siedem tysięcy sto czterdzie
Czytaj więcej»

II K 24/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Sygn.akt II K 24/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy – w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant : sekr.Milena Romańska w obecności Prokuratora Rejonowego w Nidzicy Arkadiusza Szulca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu : 21.04.2017r. sprawy : A. P. (1) , syna A. i D. , urodzonego (...) w N. skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie , XII Zamiejscowy Wydział
Czytaj więcej»

II K 2/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 2/17 UZASADNIENIE Z. F. (1) został oskarżony o to, że w okresie od 05 września 2014 roku do 05 grudnia 2016 roku w N. woj. (...)- (...) , jako właściciel podmiotu gospodarczego o nazwie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) , którego elementem składowym jest stacja paliw magazynował i prowadził obrót paliwami ciekłymi w postaci oleju napędowego oraz benzyny bez wymaganej przepisami koncesji, tj. o przestępstwo z art. 57g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz
Czytaj więcej»

II K 22/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Sygn. akt II K 22/17 PR Ds 68.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 23 marca 2017 roku. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant – sekr.sąd.Milena Romańska przy udziale Prokuratora : - po rozpoznaniu w dniu 23.03.2017r. na rozprawie sprawy: P. S. , s. W. i K. , ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 30 października 2016 roku ok. godz.14:40 na drodze publicznej P. - Z. , gm. N. , woj. (...)- (...) , będąc praw
Czytaj więcej»

II K 50/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 50/17 PR Ds. 789.2016 I.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant sekretarka Milena Borowska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nidzicy Dariusza Paczkowskiego po rozpoznaniu dnia 24 kwietnia 2017 roku w N. sprawy: J. F. (1) s. A. i A. z domu F. ur. (...) w N. , E. G. s. J. i W. z domu D. ur. (...) w K. , Oskarżonemu J. F. (1) o to, że:
Czytaj więcej»

I C 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa M. B. przeciwko I. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego I. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 8.088,53 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćd
Czytaj więcej»

I C 465/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 465/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przeciwko B. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. G. na rzecz powódki Wspólnoty Mieszkaniowej (...) kwotę 864, 22 0zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt
Czytaj więcej»