Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
177

II K 110/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 110/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant: sekr.Milena Borowska w obecności Prokuratora : - po rozpoznaniu na rozprawie w dniach : 08.09.2016r. i następnych sprawy M. J. (1) , syna S. i H. , urodzonego (...) w C. oskarżonego o to , że : I W dniu 24 lipca 2000 roku w W. przy ul. (...) w Centrum Usług (...) S.A. działając w celu osiągnięcia ko
Czytaj więcej»

I C 30/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przy uwzględnieniu takich okoliczności jak doznany uszczerbek na zdrowiu, przebieg procesu leczenia, jego długotrwałość, stopień skomplikowania oraz realnie odczuwany przez powódkę ból.
Sygn. akt: I C 30/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) SE z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SE z siedzibą w R. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.520,00 zł( słownie: dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia z
Czytaj więcej»

I Co 132/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt ICo 133/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w Nidzicy na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku R. P. przeciwko A. G. o egzekucję świadczeń pieniężnych w przedmiocie skargi dłużniczki i wierzyciela na czynności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy B. C. w sprawie o sygn. (...) postanawia: 1 Oddali
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR. Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 366/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 366/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa K. A. przeciwko T. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K. A. kwotę 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 362/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-11-03

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 362/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda T. K. kwotę 9.132,92 zł (dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote, 92/100), z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 427/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 427/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) S.A z siedzibą w W. przeciwko P. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. J. na rzecz powoda (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 628,58 zł (sześćset dwadzieścia osiem złotych 58/10
Czytaj więcej»

I C 430/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2019-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 430/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Nidzicy sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 10572,43 zł (dziesięć tysięcy pięćse
Czytaj więcej»

I C 22/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest odpowiedzialnością o charakterze abstrakcyjnym, samoistnym, lecz do jej powstania niezbędne jest przede wszystkim zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego tj. wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdów.
Sygn. akt: I C 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: Sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa D. W. (1) przeciwko (...) z siedzibą w N. o zapłatę I. powództwo oddala, II. zasądza od powoda D. W. (1) na rzecz pozwanego (...) z siedzibą w N. kwotę 3 160,76 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 28/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Zakład (...) ,, E. K. '' (...) . w K. przeciwko M. P. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 28/17 upr. UZASADNIENIE Powód Zakład (...) ” (...) z siedzibą w K. wniósł pozew
Czytaj więcej»