Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
154

II W 449/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 449/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 stycznia 2017 roku. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant – sekr.sąd.Milena Romańska przy udziale oskarżyciela publicznego : za KPP w Nidzicy st.sierż.Arkadiusz Schodziński po rozpoznaniu w dniach 28.10.2016r., 01.12.2016r. i 20.01.2017r. na rozprawie sprawy: sprawy przeciwko M. B. (1) synowi M. i M. z d. K. , ur. (...) w O. , obwinionemu o to, że : w dn
Czytaj więcej»

I C 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Powództwem opozycyjnym nie można kwestionować powagi rzeczy osądzonej, to wyłączona jest możliwość powoływania się na rzekomą niesłuszność wydanego orzeczenia. Przepis art. 840 par 1 pkt 2 kpc nie może służyć usuwaniu uchybień strony która we właściwym czasie nie zgłosiła stosownych wniosków, zarzutów, tak jak korygowaniu błędów sądu (...)
Sygn. akt: I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa L. S. przeciwko Gminie N. w imieniu której działa Przedsiębiorstwo (...) w N. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo, II nie obciąża powoda kosztami postę
Czytaj więcej»

I C 9/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 9/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w N. przeciwko Skarbowi Państwa - Nadleśnictwo N. o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Nadleśnictwo N. na rzecz powódki Spółdzielni (...) w N. kwotę 33,77 zł (s
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 17/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 07 lutego 2017 r. sprawy z powództwa małoletnich M. P. (1) i M. P. (2) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. , na rze
Czytaj więcej»

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie winno rekompensować w całości poniesioną przez poszkodowanego szkodę, przy czym w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę zobowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu (...)
Sygn. akt: I C 28/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. O. A. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. O. A. kwotę 10 320,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 28/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Zakład (...) ,, E. K. '' (...) . w K. przeciwko M. P. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 28/17 upr. UZASADNIENIE Powód Zakład (...) ” (...) z siedzibą w K. wniósł pozew
Czytaj więcej»

I Ns 149/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 149/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2017 r. w N. sprawy z wniosku R. S. z udziałem J. S. (1) , D. S. , E. P. , A. W. (1) , J. S. (2) o stwierdzenie nabycia spadku I stwierdza, że spadek po M. S. (1) , zmarłym dnia 10 stycznia 1998 r. w O. , ostatnio stale zamieszk
Czytaj więcej»

II K 22/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Sygn. akt II K 22/17 PR Ds 68.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 23 marca 2017 roku. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant – sekr.sąd.Milena Romańska przy udziale Prokuratora : - po rozpoznaniu w dniu 23.03.2017r. na rozprawie sprawy: P. S. , s. W. i K. , ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 30 października 2016 roku ok. godz.14:40 na drodze publicznej P. - Z. , gm. N. , woj. (...)- (...) , będąc praw
Czytaj więcej»

II K 24/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Sygn.akt II K 24/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy – w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant : sekr.Milena Romańska w obecności Prokuratora Rejonowego w Nidzicy Arkadiusza Szulca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu : 21.04.2017r. sprawy : A. P. (1) , syna A. i D. , urodzonego (...) w N. skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie , XII Zamiejscowy Wydział
Czytaj więcej»

II K 52/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Sygn. akt II K 52/17 PR Ds 85.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 19 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant sekr.Milena Borowska przy udziale Prokuratora :- po rozpoznaniu w dniach 11.05.2017r, 22.06.2017 r., 31.08.2017 r., 26.10.2017 r. i 14.12.2017 r. i 18.01.2018r. na rozprawie sprawy: E. S. (1) z d. R. , c. J. i K. z d. Z. , ur. (...) w J. , Oskarżoną o to, że: W dniu 02 lutego 2016 roku w
Czytaj więcej»