Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

I Co 136/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Co 136/17 POSTANOWIENIE Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r. w Nidzicy na posiedzeniu jawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku R. K. z udziałem K. W. o świadczenie pieniężne na skutek wniosku wierzyciela o wyjawienie majątku postanawia: 1. nakazać dłużnikowi K. W. złożenie swego wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzi
Czytaj więcej»

I Co 138/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Co 138/17 POSTANOWIENIE Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r. w Nidzicy na posiedzeniu jawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku R. K. z udziałem R. Z. o świadczenie pieniężne na skutek wniosku wierzyciela o wyjawienie majątku postanawia: 1. nakazać dłużnikowi R. Z. złożenie swego wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzi
Czytaj więcej»

I Co 202/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt ICo 202/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Cygan po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku B. S. (1) N. przeciwko dłużnikom J. F. i T. F. o egzekucję w przedmiocie skargi dłużników na czynność komornika sadowego B. C. działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie (...) w przedmiocie opisu i oszacowania postanawia: skargę oddalić. / SSR.
Czytaj więcej»

I Co 232/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Co 232/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2017 r. w N. sprawy z wniosku A. B. z udziałem Gminy K. w przedmiocie wezwania dłużnika do wykonania czynności postanawia: I wezwać Gminę K. do wykonania na jej koszt czynności wymienionych w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I Co 202/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt ICo 202/17 POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Cygan po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko dłużnikom B. S. i W. S. o egzekucję w przedmiocie skargi dłużników na czynność komornika sądowego Bogusława Ciecierskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie (...) w przedmiocie opisu i oszacowani
Czytaj więcej»

I Co 252/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt ICo 252/17 POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSR Katarzyna Cygan w dniu 17 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi dłużnika L. K. z udziałem wierzyciela G. K. na czynność Komornika Sądowego B. Ciecierskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie Km (...) – polegającej na zawiadomieniu dłużnika o terminie czynności postanawia: skargę odrzucić. / K. C. / UZASADNIENIE Pan
Czytaj więcej»

I Co 421/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Co 421/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. w N. sprawy z wniosku M. (...) w P. z udziałem W. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w N. o wszczęcie egzekucji zaniechanej czynności postanawia: I. nakazać dłużnikowi W. M. prowadzącemu dz
Czytaj więcej»

I Ns 149/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 149/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2017 r. w N. sprawy z wniosku R. S. z udziałem J. S. (1) , D. S. , E. P. , A. W. (1) , J. S. (2) o stwierdzenie nabycia spadku I stwierdza, że spadek po M. S. (1) , zmarłym dnia 10 stycznia 1998 r. w O. , ostatnio stale zamieszk
Czytaj więcej»

II K 22/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Sygn. akt II K 22/17 PR Ds 68.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 23 marca 2017 roku. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant – sekr.sąd.Milena Romańska przy udziale Prokuratora : - po rozpoznaniu w dniu 23.03.2017r. na rozprawie sprawy: P. S. , s. W. i K. , ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 30 października 2016 roku ok. godz.14:40 na drodze publicznej P. - Z. , gm. N. , woj. (...)- (...) , będąc praw
Czytaj więcej»

II K 24/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Sygn.akt II K 24/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy – w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Krzysztof Bieńkowski Protokolant : sekr.Milena Romańska w obecności Prokuratora Rejonowego w Nidzicy Arkadiusza Szulca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu : 21.04.2017r. sprawy : A. P. (1) , syna A. i D. , urodzonego (...) w N. skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie , XII Zamiejscowy Wydział
Czytaj więcej»