Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

I C 290/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 290/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa K. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) K. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki K. K. pro
Czytaj więcej»

I C 305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 305/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Ł. C. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. C. kwotę 1705,00 zł (słownie: jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 340/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 340/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa R. W. przeciwko M. W. o przywrócenie stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym I powództwo oddala, II zasądza od powoda R. W. na rzecz pozwanej M. W. kwotę 917 zł( słownie : dziewięćset
Czytaj więcej»

I C 345/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-26

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 345/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2017 r. w Nidzicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A w W. przeciwko P. S. o zapłatę oddala powództwo w całości Sygn. akt IC 345/17upr UZASADNIENIE Powód (...) S.A w W. , reprezentowany przez profesjonalnego
Czytaj więcej»

I C 353/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sek. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa L. M. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda L. M. kwotę 12.958,94 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem
Czytaj więcej»

I C 357/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-07

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 357/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa P. C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. Sp. J. w B. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powoda P. C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. Sp. J. w B. kwotę 1.964,58 zł (jed
Czytaj więcej»

I C 447/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-09-11

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 447/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. (...) z siedzibą w O. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcy
Czytaj więcej»

I C 495/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "podkreślić należy, że ustalenie kwoty zadośćuczynienia wymaga zbadania okoliczności konkretnego wypadku. Ustawodawca nie wskazując kryteriów kwoty odpowiedniej dał wyraz pozostawienia tej kwestii w ramach władzy sędziowskiej. Ta wymusza natomiast na Sądzie indywidualne zbadanie sprawy, wymagające uwzględnienia indywidualnych właściwości (...)
Sygn. akt: I C 495/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w Nidzicy sprawy z powództwa F. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda F. B. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dni
Czytaj więcej»

I C 497/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 497/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa P. (...) . w B. przeciwko E. H. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda P. (...) . w B. na rzecz pozwanej E. H. kwotę 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złot
Czytaj więcej»

I C 503/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 503/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 03 lipca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) Bank S.A siedzibą we W. przeciwko E. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej E. F. kwoty 33.835,95 zł ( trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych, 95/100) z odsetkami umow
Czytaj więcej»