Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
167

I C 445/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 445/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: St. Sekr. Sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. (...) z siedzibą w K. przeciwko H. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. P. na rzecz powoda H. (...) z siedzibą w K. kwotę 10983,75 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osie
Czytaj więcej»

I C 481/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 481/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko E. H. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) S.A. z siedzibą w B. na rzecz pozwanej E. H. kwotę 1217 zł (jeden tysiąc dwieście sied
Czytaj więcej»

I C 495/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "podkreślić należy, że ustalenie kwoty zadośćuczynienia wymaga zbadania okoliczności konkretnego wypadku. Ustawodawca nie wskazując kryteriów kwoty odpowiedniej dał wyraz pozostawienia tej kwestii w ramach władzy sędziowskiej. Ta wymusza natomiast na Sądzie indywidualne zbadanie sprawy, wymagające uwzględnienia indywidualnych właściwości (...)
Sygn. akt: I C 495/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w Nidzicy sprawy z powództwa F. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda F. B. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dni
Czytaj więcej»

I C 497/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 497/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa P. (...) . w B. przeciwko E. H. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda P. (...) . w B. na rzecz pozwanej E. H. kwotę 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złot
Czytaj więcej»

I C 519/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 519/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. (...) w K. przeciwko E. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. H. na rzecz powoda H. (...) w K. kwotę 1.106,29 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześć złotych, dw
Czytaj więcej»

I C 573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 573/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej " (...) " w N. przeciwko W. S. , A. S. , M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanych W. S. , A. S. , M. S. na rzecz powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...)
Czytaj więcej»

I Co 108/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2018-05-07

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt ICo 108/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: SSR Katarzyna Cygan na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2018 r. w sprawie ze skargi (...) SA w W. na czynność Komornika Sądowego D. D. polegającej na zobowiązaniu skarżącego do udzielenia informacji celem sporządzenia spisu inwentarza postanawia: oddalić skargę / K. C. / UZASADNIENIE (...) SA w W. wniósł skargę na czynności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy
Czytaj więcej»

I Co 132/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt ICo 133/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w Nidzicy na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku R. P. przeciwko A. G. o egzekucję świadczeń pieniężnych w przedmiocie skargi dłużniczki i wierzyciela na czynności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy B. C. w sprawie o sygn. (...) postanawia: 1 Oddali
Czytaj więcej»

I Co 202/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt ICo 202/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Cygan po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku B. S. (1) N. przeciwko dłużnikom J. F. i T. F. o egzekucję w przedmiocie skargi dłużników na czynność komornika sadowego B. C. działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie (...) w przedmiocie opisu i oszacowania postanawia: skargę oddalić. / SSR.
Czytaj więcej»

I Co 421/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Co 421/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. w N. sprawy z wniosku M. (...) w P. z udziałem W. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w N. o wszczęcie egzekucji zaniechanej czynności postanawia: I. nakazać dłużnikowi W. M. prowadzącemu dz
Czytaj więcej»