Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
38

I C 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt: I C 37/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa J. P. przeciwko I. (...) zapłatę I zasądza od pozwanego I. (...) na rzecz powoda J. P. kwotę 7.120,00 zł. (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych ) z ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

I C 16/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt: I C 16/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa małoletniego M. D. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego matkę B. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz małoletniego M. D. reprezen
Czytaj więcej»

I C 60/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanką konieczną do powstania prawa regresu w stosunku do kierującego jest wypłacenie przez zakład ubezpieczeń świadczeń na rzecz poszkodowanego i właśnie z tym momentem – z mocy samego prawa – powstaje prawo zwrotnego dochodzenia roszczenia, które z tą samą chwilą staje się wymagalne. Powstaje zasadniczo nowa wierzytelność, choć pod wieloma względami jest ona jednak uzależniona od istnienia wierzytelności pierwotnej (podstawowej), jaka została zaspokojona przez zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Wierzytelność pierwotna, która przysługiwała poszkodowanemu, została zaspokojona i dzięki temu powstało roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń.
Sygn. akt: I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w W. przeciwko S. H. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanej od nakazu zapłaty z dnia 30 maja 2014 roku I nakaz zapłaty z dnia 30 maja 2014 roku utrzymuje w
Czytaj więcej»

I C 13/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt: I C 13/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko L. R. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 13/16 upr UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w G. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronic
Czytaj więcej»

I C 212/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 212/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sek. sadowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa M. R. (1) , A. R. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda M. R. (1) , kwotę 2.500 zł (słownie: dw
Czytaj więcej»

I C 353/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sek. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa L. M. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda L. M. kwotę 12.958,94 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem
Czytaj więcej»

I C 445/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 445/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: St. Sekr. Sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. (...) z siedzibą w K. przeciwko H. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. P. na rzecz powoda H. (...) z siedzibą w K. kwotę 10983,75 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osie
Czytaj więcej»

I C 55/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 55/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa Z. O. przeciwko Č. P. `ovna A. S. z siedzibą w P. o zapłatę I zasądza od pozwanej Č. P. `ovna A. S. z siedzibą w P. na rzecz powoda Z. O. kwotę 3236,13 zł (słownie: trzy tysiące dwieście t
Czytaj więcej»

I C 437/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 437/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR. Katarzyna Cygan Protokolant: sekr. sądowy Anna Soboń Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017 r. w Nidzicy na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą w W. przeciwko I. D. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej I. D. (1) na rzecz powoda P. (...) . z siedzibą w W. kwotę 690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 576/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi. A zatem niezbędnym warunkiem jest wykazanie przez stronę powodową, że przysługuje jej wierzytelność dochodzona pozwem, a zarazem - legitymacja czynna w niniejszym postępowaniu ( …). Podkreślić należy, że bezczynność pozwanego nie zwalnia powoda z powyższego obowiązku.
Sygn. akt: I C 576/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st.sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa H. (...) w K. przeciwko P. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt IC 576/16upr UZASADNIENIE H. (...) w K. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty od pozwanego P. K. kwoty 1.936,92 zł w
Czytaj więcej»