Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
181

II K 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II K 401/18 I.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Kamińska Protokolant: sekr. sąd. Milena Borowska po rozpoznaniu w dniach: 11.02.2019 r., 18.03.2019r. sprawy A. D. , ur. (...) w N. , syna S. i B. z domu W. , oskarżonego o to, że: w okresie od stycznia 2017r. do 16 października 2018r. w miejscowości N. przy ul. (...) gm. N. woj. (...)- (...) uchylał się od wykonania
Czytaj więcej»

II W 87/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 87/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Elżbieta Lewandowska Protokolant sekretarka Milena Borowska w obecności oskarżyciela publicznego st. sierż. A. S. z Komendy Powiatowej Policji w N. oraz oskarżycielki posiłkowej S. K. po rozpoznaniu dnia 18 i 30 maja 2017 roku w N. sprawy przeciwko M. S. (1) z d. W. , córce Z. i Z. z d. D. , ur. (...) w N. , obwinionej o to, ż
Czytaj więcej»

II W 271/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2021-03-19

Data publikacji: 2021-06-18

trafność 100%

Istotność:

0.a.sygn. akt II W 271/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Michalski Protokolant: p.o. sekr. sąd. Aleksandra Ludwiczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 lutego 2021 r. i 18 marca 2021 r. sprawy P. M. , urodzonego w dniu (...) w W. , syna P. i M. z d. W. obwinionego o to, że : w dniu 5 września 2020 około godziny 16:05 w miejscowości N. gmina N. w obszarze zabudowanym jadąc z pr
Czytaj więcej»

I C 30/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przy uwzględnieniu takich okoliczności jak doznany uszczerbek na zdrowiu, przebieg procesu leczenia, jego długotrwałość, stopień skomplikowania oraz realnie odczuwany przez powódkę ból.
Sygn. akt: I C 30/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) SE z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SE z siedzibą w R. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.520,00 zł( słownie: dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia z
Czytaj więcej»

I C 35/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 35/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy. Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Nidzicy sprawy z powództwa K. S. przeciwko T. (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki K. S. kwotę 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 36/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 36/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Nidzicy sprawy z powództwa K. L. , G. L. , M. L. , D. L. przeciwko T. (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K. L. kwotę 5000 zł (słownie: pi
Czytaj więcej»

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2016-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dłużnik może kwestionować istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym – Bankowym Tytułem Egzekucyjnym na drodze powództwa przeciw egzekucyjnego na tej podstawie, iż podpis widniejący na umowie kredytowej został podrobiony.
Sygn. akt: I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: sekretarka Milena Borowska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) Bank S.A w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I. pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 22 lut
Czytaj więcej»

I C 45/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie z dnia 21 marca 1989 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)
Sygn. akt: I C 45/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa N. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda N. G. kwotę 5593,34 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzie
Czytaj więcej»

I C 51/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane
Sygn. akt: I C 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st. sekr. sądowy Krzysztof Rydzewski po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Nidzicy sprawy z powództwa P. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda P. O. kwotę 35000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) z usta
Czytaj więcej»

I C 49/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Gembicka Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. N. kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 04 kwi
Czytaj więcej»