Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
56

I Co 202/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt ICo 202/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Cygan po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku B. S. (1) N. przeciwko dłużnikom J. F. i T. F. o egzekucję w przedmiocie skargi dłużników na czynność komornika sadowego B. C. działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie (...) w przedmiocie opisu i oszacowania postanawia: skargę oddalić. / SSR.
Czytaj więcej»

I Co 280/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2016-12-27

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt ICo 280/16 POSTANOWIENIE Dnia 27 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy, I Wydział Cywilny w składzie: SSR. Katarzyna Cygan na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 grudnia 2016 r. w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) spółka z o.o. w W. przeciwko dłużnikowi S. O. i J. O. w przedmiocie skargi J. O. na czynności Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy B. C. w sprawie (...) – na opis i oszacowanie nieruchomości postanawia: oddalić skargę. Sygn. akt ICo 280/16 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR. Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 121/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 121/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: St. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) S.A w W. przeciwko M. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. N. na rzecz powoda (...) S.A w W. , kwotę 1.435,28 zł (tysiąc czterysta trzydzieści pięć złotych, 28/100) z ust
Czytaj więcej»

I Ns 87/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 87/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017 r. w Nidzicy sprawy z wniosku A. C. z udziałem S. T. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek II wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty postepowania we własnym zakresie. Sygn. akt INs 87/16 UZASADNIENIE Wnioskodawca A. C. wniósł
Czytaj więcej»

I Ns 105/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 105/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2017 r. w Nidzicy sprawy z wniosku R. W. (1) z udziałem Z. R. , małoletniego K. R. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową matkę M. Z. o stwierdzenie nabycia spadku stwierdza, że spadek po R. R. (1) , zmarłym dnia (...) . w N. , os
Czytaj więcej»

I C 261/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 261/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. R. kwotę 23.000 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych), z ustawowymi odsetkami od dnia 7 si
Czytaj więcej»

I C 503/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 503/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 03 lipca 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa (...) Bank S.A siedzibą we W. przeciwko E. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej E. F. kwoty 33.835,95 zł ( trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych, 95/100) z odsetkami umow
Czytaj więcej»

III Nsm 203/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Sygn. akt III Nsm 203/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący SSR Marek Maculewicz Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Szulczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Nidzicy przy udziale Prokuratora Rejonowego w Nidzicy D. P. sprawy z wniosku E. W. (1) z udziałem B. Z. i Prokuratora Rejonowego w Nidzicy o pozbawienie władzy rodzicielskiej p o s t a n a w i a : I pozbawić B. Z. władzy rodzicielskiej nad je
Czytaj więcej»

I C 298/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 298/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cygan Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Jastrzębowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Nidzicy sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki S. M. kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych), z usta
Czytaj więcej»